СПОРAЗУМ AГЕНЦИЈЕ ЗA СПРЕЧAВAЊЕ КОРУПЦИЈЕ И УПРAВЕ ЗA СПРЕЧAВAЊЕ ПРAЊA НОВЦA

AСК 22.08.2023.

Директор Aгенције за спречавање корупције Дејан Дамњановић и в.д. директора Управе за спречавање прања новца доц. др Жељко Радовановић потписали су данас нови Споразум о сарадњи.

Споразум је усмерен на оснаживање стручне и пословно-техничке сарадње у области спречавања корупције, прања новца и финансирања тероризма. Досадашња сарадња већ је оцењена као изузетно успешна, а новим Споразумом отвориће се могућности за њено продубљивање.

Договорена је и размена искустава и знања у области примене аналитичких алата са циљем јачања капацитета Aгенције, имајући у виду да је Управа за спречавање прања новца пример добре праксе у тој области. 

Прве активности, по основу потписаног Споразума, планиране су за септембар, у оквиру пројекта „Спречавање прања новца и финансирања тероризма“, који спроводи Савет Европе, уз подршку Шведске агенције за међународну сарадњу и развој.

Овом приликом, директор Радовановић је, у име успешне сарадње Управе и Aгенције, уручио директору Дамњановићу Плакету Управе за спречавање прања новца.