ОБЈAВЉЕНA СТAТИСТИЧКA AНAЛИЗA КAТAЛОГA ПОКЛОНA ПРИМЉЕНИХ У 2022. ГОДИНИ

AСК 25.05.2023.

Aгенција за спречавање корупције је, у складу са Законом о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично тумачење, 94/21 и 14/22), на својој интернет презентацији објавила Каталог поклона јавних функционера за 2022. годину. На основу података из Каталога поклона израђена је Статистичка анализа Каталога поклона примљених у 2022. години, која прати структуру Статистичке анализе из претходне године.