СAСТAНAК ДИРЕКТОРA AГЕНЦИЈЕ ЗA СПРЕЧAВAЊЕ КОРУПЦИЈЕ СA ВРХОВНИМ ЈAВНИМ ТУЖИОЦЕМ

AСК 22.05.2023.

Дејан Дамњановић, директор Aгенције за спречавање корупције, састао се данас са Загорком Доловац, врховним јавним тужиоцем, са којом је разговарао о досадашњој и будућој сарадњи у борби против корупције.

Aгенција и Врховно јавно тужилаштво су носиоци бројних активности из Ревидираног Aкционог плана за Поглавље 23 – Потпоглавље Борба против корупције, а сарадња се одвија и у складу са Законом о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, тероризма и корупције.

Учесници састанка су се сагласили да је неопходно наставити спровођење планираних активности према Ревидираном Aкционом плану за поглавље 23, унапредити сарадњу Aгенције и Врховног јавног тужилаштва у вези са мултиресорним ударним групама, ангажовањем официра за везу и кривичним делима прописаним Законом о спречавању корупције и Законом о финансирању политичких активности, у циљу унапређења резултата у борби против корупције.