Ванредно пријављивање имовине и прихода

Јавни функционери 03.05.2023.

Aгенција за спречавање корупције указује јавним функционерима да је рок за ванредно пријављивање имовине и прихода 15. мај 2023. године.

Имовина и приходи се ванредно пријављују са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог Извештаја.

На основу званичних података Републичког завода за статистику („Службени гласник РС”, бр. 15/23) просечна годишња зарада без пореза и доприноса у Републици Србији за 2022. годину износи 899.196 динара. Подсећамо да су и лица којима је престала јавна функција, дужна да ванредно пријаве имовину и приходе у наредне две године по престанку јавне функције.