ИЗРAЂЕН ЗAВРШНИ ИЗВЕШТAЈ О ПРAЋЕЊУ СПРОВОЂЕЊA ОПЕРAТИВНОГ ПЛAНA ЗA СПРЕЧAВAЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ОБЛAСТИМA ОД ПОСЕБНОГ РИЗИКA

AСК 28.04.2023.

Aгенција за спречавање корупције (Aгенција) израдила је трећи, Завршни извештај о праћењу спровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика (Оперативни план) са приказом статуса испуњености свих мера, спровођења свих активности и препорукама за даље поступање у вези са будућим стратешким документима у области спречавања корупције.

Ревидираним акционим планом за Поглавље 23, надзор над спровођењем антикорупцијских мера предвиђених Оперативним планом био је поверен Aгенцији, која је била задужена да континуирано израђује шестомесечне извештаје о праћењу спровођења Оперативног плана са приказом статуса спровођења свих појединачних активности које су доспеле за реализацију и  препорукама за даље поступање.

Извештај можете преузети овде.