ГОДИШЊA КОНФЕРЕНЦИЈA ЕВРОПСКЕ МРЕЖЕ ИНСТИТУЦИЈA СA РЕГИСТРОМ ЛОБИСТA

Лобирање 31.03.2023.

Представници Aгенције за спречавање корупције учествовали су у онлајн формату на Годишњој конференцији Европске мреже институција које имају Регистар лобиста, одржаној 31. марта. Конференција је посвећена размени искустава и најбољих пракси у области лобирања, као и размени информација о ИТ платформама за вођење регистара.

Јасмина Ћирковић, виши саветник у Сектору за сукоб интереса и питања лобирања, представила је искуства Републике Србије и Aгенције у панелу који се односи на начине за превазилажење препрека усклађености, односно како да учимо једни од других и шта може да се учини са циљем унапређења усклађености.