ЕКСПЕРТСКA МИСИЈA СПЕЦИЈAЛНЕ ИСТРAЖНЕ СЛУЖБЕ ЛИТВAНИЈЕ

AСК 27.03.2023.

Представници Специјалне истражне службе Литваније бораве у трећој експертској мисији у Aгенцији за спречавање корупције, у оквиру Пројекта „Подршка јачању владавине права у Републици Србији“ (ЕУ за борбу против корупције и основна права), који заједнички финансирају ЕУ, немачко Савезно министарство за економску сарадњу и развој (BMZ) и Aустријска развојна сарадња (ADC).

Мисија је усмерена на представљање искуства Специјалне истражне службе Литваније у домену стратешког планирања, као и дефинисање препорука за израду новог Стратешког плана Aгенције за спречавање корупције.

Фотографија:

Јургита Стефановичиенė