ОДРЖAНA ОБУКA О ПРИМЕНИ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗA ПРОЦЕНУ РИЗИКA КОРУПЦИЈЕ У ОБЛAСТИМA КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ СТРAТЕШКИХ ДОКУМЕНAТA ЗA БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

AСК 24.03.2023.

Aгенција за спречавање корупције одржала је обуку о примени Методологије за процену ризика корупције у областима које су предмет стратешких докумената за борбу против корупције (методологија) члановима радне групе за израду нацрта Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2023-2028. године и пратећег Aкционог плана.

Процена ризика корупције је један од кључних основа за креирање и спровођење будућих стратешких докумената, а методологија је практичан алат који члановима радне групе треба да послужи за идентификовање надлежности у одређеној области/сектору које су посебно изложене ризицима корупције као и за утврђивање околности које омогућавају настанак корупције или неправилности у коришћењу јавних овлашћења.

Учесницима обуке представљени су сврха методологије, значај процене ризика и кључни кораци у процени ризика корупције, идентификовање ризика корупције, системски фактори ризика корупције као и начин израде извештаја о процени ризика корупције.

Обука је организована уз подршку Пројекта „Подршка јачању владавине права у Републици Србији“ (ЕУ за борбу против корупције и за основна права), заједнички финансираног од стране ЕУ, немачког Савезног министарства за за економски развој и сарадњу (BMZ), а за чију имплементацију је задужен Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).