ОДРЖAНA ПРВA ОВОГОДИШЊA ОБУКA ЗA ЛОБИСТУ

Лобирање 22.03.2023.

Aгенција за спречавање корупције спровела је 16. и 17. марта обуку за лобисте, прву у овој години. Након поздравне речи директора Aгенције Дејана Дамњановића, полазници обуке су кроз предавања, практичне вежбе и дискусије поучени о правима и обавезама учесника у лобистичким активностима, одредбама Закона о лобирању и Кодекса понашања учесника о лобирању. Представници Aгенције, у складу за Програмом обуке за лобисту, одржали су и предавања из области Уставно уређење Републике Србије, Државна управа и локална самоуправа, Кривична дела и прекршаји и Заштита података о личности. Посебан део обуке био је посвећен материји сукоба интереса и финансирању политичких активности.

Данас је у Aгенцији организована и провера знања кандидата, након чега је седморо полазника обуке стекло услов за упис у Регистар лобиста у Републици Србији.

До сада је у овом регистру, за чије вођење Aгенција има искључиву надлежност, уписано 45 лобиста.

Поред обука, Aгенција и другим активностима доприноси подизању свести о лобирању као легалном, етичком и антикоруптивном механизму у процесу доношења или измене закона, других прописа и општих аката.