Изабран председник Већа Aгенције

AСК 22.03.2023.

Чланови Већа Aгенције, као другостепеног органа, на седници одржаној 22. марта 2023. године, изабрали су проф. др Милоша Станковића за председника Већа. На истој седници изабран је Стево Бајић за заменика председника Већа.