Одржана обука у Ужицу

AСК 22.03.2023.

У циљу унапређења сарадње са представницима локалних самоуправа, политичких субјеката, организација цивилног друштва и медија и успостављања професионалних стандарда у извештавању о спречавању корупције у Србији, Aгенција за спречавање корупције организовала је 21. марта 2023. године, у просторијама и уз подршку Скупштине града Ужица, обуку на којој су учесници упознати са делом законских надлежности и овлашћења Aгенције.

Први део обуке био је посвећен примени Закона о финансирању политичких активности и  обавезама политичких субјеката. Учесници су упознати са изворима и начинима финансирања политичких активности и поступањем Aгенције у случајевима повреде закона.

Предавањем  „Процена ризика од корупције у прописима локалне самоуправе“ учесници су упознати са Методологијом за процену ризика од корупције у прописима, значајном  за израду аката локалне самоуправе. Како је ова тема и специфични циљ овогодишњег конкурса Aгенције за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва, намењених спровођењу пројеката из области спречавања корупције, обуку су пратили и представници цивилног друштва и медија.