РЕГИОНAЛНA КОНФЕРЕНЦИЈA О БОРБИ ПРОТИВ ПРЕВAРA У ПОСТУПAЊУ СA СРЕДСТВИМA ЕУ

AСК 21.03.2023.

Представник  Aгенције за спречавање корупције учествује на Регионалној конференцији на тему „Борба против превара у поступању са средствима ЕУ-сарадња између Европске канцеларије за борбу против превара (OLAF) и надлежних органа”, која се одржава 21. и 22. марта у Београду, у организацији Министарства финансија. Конференција је организована уз подршку ЕУ, Немачке сарадње у Србији и Министарства унутрашњих послова Италије.

Посвећена је јачању сарадње и размене информација са циљем унапређења спровођења истражних радњи, са посебним освртом на предистражне фазе: откривање и пријављивање превара и неправилности и начини за превазилажење јаза између административних и кривичних истрага.