Позив политичким субјектима за учешће на обукама у Ужицу и Новом Саду

Политички субјекти 20.03.2023.

Aгенција за спречавање корупције наставља са одржавањем обука за представнике политичких субјеката на тему „Примена Закона о финансирању политичких активности“ на којој учеснике упознаје са новим законским решењима и детаљима из подзаконских аката који регулишу ову област.

Трећу обуку представници Aгенције одржаће у Ужицу, у уторак 21. марта 2023. године, у згради Скуппштине града Ужица, са почетком у 10 часова.

Четврта обука одржаће се у Новом Саду, 29. марта 2023. године, у згради Скупштине града Новог Сада, са почетком у 10 часова.

Позивамо заинтересоване политичке субјекте да се пријаве за учешће на обуци путем имејл адресе finansiranje.ps@acas.rs

Након пријаве, свим заинтересованим учесницима биће достављен програм обуке.