Јавни конкурс за избор заменика директора Aгенције за спречавање корупције

AСК 16.03.2023.

На основу чл. 17. ст. 2 Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“, бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично тумачење, 94/21 и 14/22) директор Aгенције  за спречавање корупције расписује

ЈAВНИ КОНКУРС

за избор заменика директора Aгенције за спречавање корупције

Пријаве на јавни конкурс за избор заменика директора Aгенције за спречавање корупције, са доказима, подносе се непосредно или поштом препоручено, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у Службеном гласнику Републике Србије. Образац пријаве је саставни део текста јавног конкурса и може се преузети са интернет странице Aгенције