Конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва

Цивилно друштво 16.03.2023.

Aгенција за спречавање корупције расписала је 15.  јавни конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројеката у области спречавања корупције.

Општи циљ конкурса је допринос развоју и јачању интегритета и побољшање организације, ефикасности и ефективности рада органа јавне власти, док је специфични циљ конкурса, пружање подршке организацијама цивилног друштва у спровођењу активности усмерених на анализу коруптивних ризика у прописима и општим актима које доносе јединице локалне самоуправе, према Методологији за процену ризика од корупције у прописима коју је донела Aгенција. Детаљи о конкурсу наведени су у Упутству за конкурисање.

Укупан овогодишњи износ средстава која се додељују је 2.000.000,00 динара, а пријаве предлога пројеката подносе се најкасније до 18. априла 2023. године.

У периоду од оснивања Aгенције до данас, у оквиру финансијске сарадње са ОЦД спроведено је четрнаест јавних конкурса за доделу средстава, путем којих је подржано 29 пројеката, у укупној вредности од 44.110.214,46 динара.

Преглед додељених финансијских средстава пројектима ОЦД од 2011. до 2022. године.