Састанак директора Aгенције и министра правде

AСК 14.03.2023.

Директор Aгенције за спречавање корупције Дејан Дамњановић састао се данас са министром правде у Влади Републике Србије Мајом Поповић, са којом је разговарао о досадашњој и будућој сарадњи на пољу спречавања корупције.

Aгенција и Министарство правде су носиоци бројних активности из Ревидираног Aкционог плана за Поглавље 23 – Потпоглавље Борба против корупције, док је Aгенцији поверена и надзорна улога над спровођењем овог стратешког документа. Ради постизања вишег степена успешности у спровођењу дефинисаних активности говорило се о налазима и препорукама које је Aгенција навела у досадашњим извештајима о спровођењу Ревидираног Aкционог плана.

Учесници састанка су се сагласили да је неопходно наставити спровођење активности усмерених на испуњавање препорука Групе држава против корупције Савета Европе (GRECO) у Петом кругу евалуације.