Састанак директора Aгенције и председника Народне скупштине Републике Србије

AСК 13.03.2023.

Директор Aгенције за спречавање корупције Дејан Дамњановић састао се данас са председником Народне скупштине Републике Србије др Владимиром Орлићем, са којим је разговарао о унапређењу сарадње ове две институције.

У разговору о будућим заједничким активностима у области спречавања корупције исказана је опредељеност да се оне интензивирају, а Народна скупштина и председник Орлић ће пружити пуну подршку даљем раду Aгенције.

Договорено је да се у наредном периоду, одрже радионице са надлежним скупштинским одборима, као и обуке на тему етике и интегритета у складу са Законом о спречавању корупције. Овим би се допринело, како реализацији активности предвиђених Ревидираним Aкционим планом за Поглавље 23 – Потпоглавље Борба против корупције, тако и јачању интегритета народних посланика.

Састанак је потврдио да Aгенција, поред испуњавања законских обавеза према Народној скупштини, у смислу редовног извештавања о раду и одговорног располагања буџетским средствима, кроз сопствене иницијативе развија партнерски однос са највишим представничким телом у земљи.