Састанак директора Aгенције и Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО)

AСК 10.03.2023.

Настављајући континуирану сарадњу са свим релевантним институцијама у борби против корупције Aгенција за спречавање корупције и Централни регистар обавезног социјалног осигурања прецизирали су техничке детаље неопходне за електронску размену података према претходно закљученом Споразуму о сарадњи. То је потврђено на данашњем састанку директора Aгенције Дејана Дамњановића и Небојше Томића, директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

На основу тога Aгенцији за спречавање корупције биће омогућено преузимање података садржаних у Јединственој бази Централног регистра, који су јој потребни за провере у складу са надлежностима утврђеним Законом о спречавању корупције.