Одржана обука о изради и спровођењу плана интегритета у 3. циклусу

AСК 08.03.2023.

Aгенција за спречавање корупције одржала је у Врању обуку Трећи циклус израде и спровођења плана интегритета. Обуку, на којој су представнице Aгенције указале на важност израде планова интегритета као институционалног механизма за превенцију корупције, похађало је 17 директора, заменика директора, руководилаца организационих јединица здравствених установа, основних и средњих школа, јавних предузећа и локалних самоуправа са територије Косовскомитровачког и Пчињског управног округа.

Учесници су упознати са механизмима за јачање индивидуалног и институционалног интегритета, а посебна пажња посвећена је појму и значају израде плана интегритета, анализи ризика од корупције у институцији, одабиру адекватних мера побољшања у ризичним радним процесима као и бољем разумевању улоге и одговорности директора у процесу израде и спровођења плана интегритета. Обука је одржана у просторијама Пчињског управног округа.