Aгенција отпочела надзор над спровођењем планова интегритета

AСК 07.03.2023.

Aгенција за спречавање корупције, у складу са Законом о спречавању корупције врши надзор над спровођењем плана интегритета у институцијама које су у законској обавези да израде овај документ.

Aгенција је периоду од 02-03. марта 2023. године обавила контролу објективности и квалитета израђених планова интегритета у три институције у Врању, Заводу за јавно здравље, ОШ „Јован Јовановић Змај“ и ЈП „Водовод“ Врање, чиме је започела надзор над израђеним плановима интегритета у трећем циклусу.

Тим Aгенције, одласком у институцију, на основу методологије и критеријума који су постављени планом интегритета, врши проверу његовог квалитета и објективности и о томе сачињава извештај са препорукама и допуном мера које би требало спровести у оквиру плана интегритета.