Нова платформа за учење на даљину

Органи јавне власти 21.02.2023.

Aгенција за спречавање корупције пустила је у рад нову платформу за учење на даљину, на којој је доступна обука „Етика и интегритет“.

Полазници наведене обуке којима су креирани кориснички налози до 31. децембра 2022. године и који су успешно завршили обуку, али нису преузели електронски сертификат, могу то и сада да учине тако што ће приступити платформи путем линка: edukacije2022.acas.rs. Након уноса параметара за приступ – корисничког имена и лозинке, преузимање сертификата се врши избором поља Сертификат.

Полазници којима су креирани кориснички налози након 1. јануара 2023. године, апликацији за учење на даљину приступају путем линка: edukacije.acas.rs  и настављају са похађањем обуке у складу са достављеним упутством.

Користимо ову прилику да подсетимо сва јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина да је рок за спровођење првог циклуса обуке „Етика и интегритет“ 31. децембар 2023. године.