Обавеза достављања евиденције поклона јавних функционера

Органи јавне власти 01.02.2023.

Aгенција за спречавање корупције обавештава органе јавне власти о законској обавези, да најкасније 1. марта 2023. године, доставе евиденције протоколарних и пригодних поклона које су током 2022. године примили њихови јавни функционери.

Образац евиденције поклона подноси се путем веб линка на интернет презентацији Aгенције. Након електронске пријаве, попуњавања обрасца и добијања програмски генерисане шифре, органи јавне власти одмах, а најкасније у року од осам дана, достављају Aгенцији потписан и оверен (изузев у случајевима када употреба печата законом није обавезна) штампани образац евиденције.

Aгенција стоји на располагању за све додатне информације и подсећа на Упутство за подношење образаца у wеб форми