Извештавање о спроведеној обуци „Етика и интегритет“

AСК 04.01.2023.

Подсећамо све установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина, да до 30. јануара 2023. године треба да доставе извештај о спроведеној обуци „Етика и интегритет“.

Извештавање се врши путем апликације, на следећој адреси: https://eduizvestaji.acas.rs

За све додатне информације можете контактирати Одсек за едукације, антикорупцијске планове и Стратегију.