Приручник за примену Закона о финансирању политичких активности

Политички субјекти 21.12.2022.

Aгенција за спречавање корупције израдила је Приручник за примену Закона о финансирању политичких активности. Овај приручник, намењен првенствено политичким субјектима, тј. политичким странкама, коалицијама и групама грађана, важан је и за јавност, медије и цивилно друштво, односно све заинтересоване за праћење контроле финансирања политичких активности.

Приручник је информативног карактера, на једноставан начин приказује законску регулативу, даје преглед права и обавеза политичких субјеката, док кроз практичне примере решава недоумице у вези са забраном финансирања и злоупотребом јавних ресурса.

Приручник је израђен уз подршку Међународне фондације за изборне системе (IFES), а у складу са Ревидираним акционим планом за Поглавље 23-Потпоглавље Борба против корупције.