Састанци са представницима Специјалне истражне службе Литваније

AСК 24.11.2022.

У  оквиру Пројекта „Подршка јачању владавине права у Републици Србији“ (ЕУ за борбу против корупције и основна права), одржани су састанци са представницима Специјалне истражне службе Литваније у периоду од 21. до 24. новембра 2022. године, у просторијама Aгенције за спречавање корупције. Састанцима су присуствовали представници Сектора за правне послове, Сектора за превенцију и јачање интегритета, Сектора за сукоб интереса и питања лобирања и Сектора за спољне послове и стратешки развој.

На састанцима су разматране теме које се односе на процену ризика корупције, извори информација, методе, примери из праксе, а  представљен је и измењени Закон о спречавању корупције Литваније.

Посебна пажња другог и трећег дана посете посвећена је процени ризика корупције у прописима. Презентовано је на који начин Специјална истражна служба Литваније врши процену ризика корупције у прописима, систем праћења имплементације примедби које су дате у току процеса процене ризика корупције као и методологија процене ризика корупције у прописима за друге институције. 

Након упознавања са методологијом за процену ризика корупције у прописима по којој поступа Aгенција за спречавање корупције, представници Специјалне истражне службе Литваније презентовали су препоруке за могуће унапређење система  процене ризика корупције у прописима. 

Aутор фотографија Јургита Стефановициене