Одржана трећа обука за лобисту у 2022. години

Лобирање 18.11.2022.

 

Aгенција за спречавање корупције одржала је трећу обуку за лобисте у 2022. години. Седам полазника, будућих лобиста, током дводневне обуке поучено је о лобирању, правима и обавезама учесника у активности која је у Републици Србији законски уређена од 2019. године. Обука подразумева и проверу знања кандидата, који након успешно положеног теста стичу услов за упис у Регистар лобиста.

До сада је у овом регистру, за чије вођење Aгенција има искључиву надлежност, уписано 45 лобиста. Ова лица имају могућност да у својству регистрованог лобисте учествују у процесу доношења закона и других прописа.

Aгенција наставља са радом на подизању свести о лобирању као легалном, етичком и антикоруптивном механизму у процесу доношења или измене закона, других прописа и општих аката.