Aгенција организује додатне обуке на даљину о изради плана интегритета

AСК 01.11.2022.

Aгенција за спречавање корупције планира да организује додатне обуке на даљину „Значај плана интегритета и његова израда у апликацији” намењене координаторима и члановима радних група институција које нису израдиле план интегритета, с обзиром да је рок за његову израду продужен до 31.12.2022. године.

Обуке ће бити одржане:

- 15. новембра од 10 до 12:00 часова.

- 25. новембра од 10 до 12:00 часова.

Заинтересовани координатори и чланови радних група могу да се пријаве путем имејла: integritet@acas.rs за један од наведених датума. У пријави је потребно навести назив институције име, презиме и имејл свих учесника, као и одабрани датум обуке.

Како је број учесника обуке ограничен Aгенција ће одабраним учесницима правовремено, путем имејла, доставити параметре за приступ обуци.