„Родна димензија у спровођењу антикорупцијских политика“ - радионица са представницима цивилног сектора и медијима

Цивилно друштво 21.10.2022.

Aгенција за спречавање корупције организовала је едукативни панел “Родна димензија у спровођењу антикорупцијских политика“ за представнике организација цивилног друштва и медија на коме је представила увођење родне перспективе у рад Aгенције.  

Родна димензија је уведена и у поступак доделе средстава организацијама цивилног друштва на овогодишњем конкурсу којим Aгенција подржава пројекте у области спречавања корупције. Један од укупно четири специфична циља јавног позива (конкурса), дефинисан је као подршка невладиним организацијама у спровођењу активности усмерених на интегрисање родно одговорних мера и мера недискриминације у механизме спречавања корупције.

Позитивне практичне примере учесницима панела представиле су представнице удружења „Ужички центар за људска права и демократију“ и „Бечејско удружење младих Бум“. Дискусија о антидискриминационој политици и родној равноправности, подршци раду невладиних организација које се баве оснаживањем осетљивих група, обезбеђивању стручне помоћи у припремању и реализацији  програма и пројеката невладиних организација у области антидискриминације и родне равноправности укључила  је и представнике Бироа за друштвена истраживања Бироди и Института за истраживање корупције Кареја.

Панелу је присуствовала и представница Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог др Биљана Стојковић која је у свом излагању похвалила проактиван приступ Aгенције дисеминацији ових јавних политика.