Одржана четврта обука за руководиоце институција које израђују план интегритета у трећем циклусу

AСК 14.10.2022.

Aгенција за спречавање корупције одржала је 12. октобра 2022. године четврту у низу обука за руководиоце институција које су у обавези да израде и спроведу план интегритета у трећем циклусу. Обуку „Директор као покретач изградње институционалног интегритета“ похађало је 28 директора/заменика директора, председника/заменика председника судова, руководилаца организационих јединица судова, средњих школа, јавних предузећа, центара за социјални рад и др. , из Рашког и Моравичког управног округа.

Циљ ове обуке је да се руководиоцима институција представи важност израде планова интегритета као институционалног механизма за превенцију корупције. У складу са тим, учесницима су Милица Божанић начелница Одељења за јачање институционалног интегритета, Драгана Крунић шефица Одсека за планове интегритета и анализу ризика од корупције и Лидија Кујунџић виши саветник у Одсеку, представиле механизме за јачање индивидуалног и институционалног интегритета кроз надлежности Aгенције, појам, значај и сврху израде плана интегритета односно анализу ризика од корупције у институцији, а нарочита пажња посвећена је бољем разумевању улоге и одговорности директора код израде и спровођења плана интегритета.

Полазницима обуке представљен је и начин израде и спровођења плана интегритета кроз ИТ апликацију, са посебним освртом на идентификацију и процену ризика од корупције, као и одабир адекватних мера побољшања у ризичним радним процесима.

Овим је завршен циклус обука „Директор као покретач изградње институционалног интегритета“ који је планиран за ову годину.

Подсећамо све институције да је у току друга фаза израде плана интегритета у којој радна група треба да процени ризике у свим областима/процесима које су наведене у нацрту плана интегритета, као и да је крајњи рок за доношење одлуке о усвајању плана интегритета и њено постављање у апликацију 31.10.2022. године.