Одржане две радионице о лобирању у сарадњи са Привредном комором Србије

Лобирање 12.10.2022.

Aгенција за спречавање корупције је у сарадњи са Привредном комором Србије одржала две радионице за представнике наведене коморе, односно њихове чланове на тему "Лобирање у Републици Србији". Прва радионица је одржана дана 26.09.2022. године у просторијама Привредне коморе Србије у Београду. Друга радионица је одржана дана 12.10.2022. године у просторијама Регионалне привредне коморе Ниш у Нишу.

Циљ одржавања радионица је био упознавање представника привредних субјеката са значајем лобирања и законском регулативом лобирања у Републици Србији, ради њиховог што активнијег укључивања у процес лобирања.

Aгенција је посвећена раду на едукацији свих учесника у лобирању, па је овај пут акценат ставила на  представнике привреде, који су незаобилазна карика у процесу лобирања, с обзиром на то да се привредна друштва могу наћи како у улози  нерегистрованих лобиста, када лобирају у своју корист, а с друге стране се могу наћи и као правна лица регистрована за обављање лобирања.

На позив да учествују радионицама, одазвали су се представници јавних предузећа, привредних друштава у приватној својини, као и запослени у Привредној комори Србије, односно Регионалној привредној комори Ниш.