Сарадња прекршајних судова и Aгенције за спречавање корупције – пракса и изазови

AСК 27.09.2022.

Aгенција за спречавање корупције одржала је 26. септембра у Палати Србија округли сто под називом ’’Сарадња прекршајних судова и Aгенције за спречавање корупције – пракса и изазови’’.

Директор Aгенције Драган Сикимић истакао је досадашњу сарадњу са прекршајним судовима и захтев њеног континуираног унапређења, као предуслов постизања резултата у спречавању и борби против корупције. „Овакав вид координације веома је значајан и са становишта европских интеграција Републике Србије, имајући у виду да је Ревидираним Aкционим планом за Поглавље 23- потпоглавље Борба против корупције, одржавање радионица са другим државним институцијама предвиђено као континуирана активност. Један од стратешких циљева у Стратешком плану Aгенције за спречавање корупције за период 2019-2023. године је унапређење спровођења антикорупцијских прописа, кроз оснаживање сарадње са прекршајним судовима“, истакао је Сикимић.

Оливера Ристановић, председница Прекршајног суда у Београду, Горица Секулић, заменица в.ф. председнице Прекршајног апелационог суда, судије из прекршајних судова у Крагујевцу, Нишу и Шапцу са представницима Aгенције анализирали су досадашњу сарадњу, као и могућности унапређења, посебно у домену подношења захтева за покретање прекршајног поступка, размене информација и усаглашавања база података, укључујући и нове механизме у примени, као што је споразум о признању прекршаја.