Саопштење Aгенције о активностима и роковима у вези са контролом извештаја о трошковима изборне кампање

Избори 17.08.2022.

Политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи, били су у обавези да Aгенцији за спречавање корупције поднесу прелиминарни и коначни извештај о трошковима изборне кампање. Рок за подношење прелиминарног извештаја о трошковима изборне кампање је био до седам дана пре дана гласања, док је рок за подношење коначног извештаја о трошковима изборне кампање био 30 дана од дана објављивања укупног извештаја о резултатима избора. Aгенција овде напомиње да су резултати избора за председничке, парламентарне и локалне изборе објављени  различитих дана, те се и рокови за подношење коначних извештаја и поступање Aгенције по њима разликују у зависности од нивоа избора.

Aгенција има обавезу да ове извештаје објави на свом веб сајту и то: прелиминарни извештај који се објављује у року од три дана од дана пријема уредног и у прописаној форми поднетог извештаја, док се коначни извештај објављује у року од седам дана од дана пријема уредног и у прописаној форми поднетог извештаја. Aгенција је у сваком конкретном случају поступила у законском року и уредне и у прописаној форми (електронској и писаној форми) поднете извештаје објавила на свом веб сајту.

Против политичких субјеката који нису поднели наведене извештаје, Aгенција предузима законом прописане мере и подноси захтеве за покретање прекршајног поступка.

Како је рок за подношење коначног извештаја о трошковима изборне кампање истекао, Aгенција је тренутно у поступку садржинске контроле достављених извештаја у складу са Планом контроле који је објављен на веб сајту Aгенције.

У поступку провере исправности података које су политички субјекти исказали у овим извештајима, Aгенција ће користити податке банака и других правних лица као и податке даваоца услуга. Посебно ће се ослонити на извештаје посматрача које је ангажовала за потребе контроле трошкова изборне кампање.

Извештај о резултатима извршене контроле Aгенција ће објавити на свом веб сајту у законом предвиђеном року од 120 дана од дана истека рока за подношење коначног извештаја о трошковима изборне кампање