Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за избор народних посланика у Народну скупштину РС

Избори 01.08.2022.

Aгенција за спречавање корупције подсећа све политичке субјекте који су учествовали у изборној кампањи за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије, који су одржани 3. априла 2022. године, и поновљени на 54 бирачка места 16. априла 2022. године и на једном бирачком месту 28. априла, 27. маја и 23. и 30. јуна 2022. године, да сагласно одредби члана 29. Закона о финансирању политичких активности имају обавезу да Aгенцији поднесу коначни извештај о трошковима изборне кампање у року од 30 дана од дана објављивања укупног извештаја о резултатима избора.

Рок за достављање коначних извештаја о трошковима изборне кампање за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије истиче 04. августа 2022. године.

Политички субјекти су дужни да извештај поднесу у електронској и писаној форми, на обрасцу који је прописан Правилником о евиденцијама и извештајима политичког субјекта.

За недостављање коначног извештаја о трошковима изборне кампање прописана је прекршајна одговорност за политичку странку и одговорно лице у политичкој странци или другом политичком субјекту.