Прва обука за лобисте у 2022. години

Лобирање 24.02.2022.

Aгенција за спречавање корупције 24. и 25. фебруара 2022. године, у складу са својим годишњим планом, спроводи прву обуку за лобисте у овој години. Обука се одржава у просторијама Aгенције, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Пријављени полазници, будући лобисти, током дводневне обуке биће упознати о најзначајнијим питањима у вези са активностима лобирања, која је у Републици Србији законски уређена. Обука подразумева и проверу познавања програма обуке за лобисте, који након успешно положеног теста стичу услов за упис у Регистар лобиста.

Aгенција наставља са радом на подизању свести о лобирању као легалном, етичком и антикоруптивном механизму у процесу доношења или измене закона, других прописа и општих аката. У вези са тим, Aгенција ће, у наредном периоду, спроводити и обуку за лобирана лица, са акцентом на јавне функционере, као и за нерегистроване лобисте, односно за представнике удружења и комора.