Друга обука за лобисте у 2022. години

Лобирање 10.05.2022.

Директор Aгенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0020/22-11 од  14.04.2022. године одредио је одржавање Друге обуке за лобисту у 2022. години, у периоду од  19. до 20. маја 2022. године.

Обука ће се одржати у просторијама Aгенције за спречавање корупције, Царице Милице 1, Београд. 

Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку хттп://публицапп.ацас.рс/#/логин

Износ накнаде од 46.010 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:

број жиро рачуна  840-31255845-68

прималац: Aгенција за спречавање корупције

сврха: Обука за лобисту

 

Aгенција за спречавање корупције указује да:

  • Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем,
  • након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Aгенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.

Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.

Aгенција ће накнадно објавити сатницу Програма обуке за лобисту.