Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе град Бор

Избори 09.05.2022.

Aгенција за спречавање корупције подсећа све политичке субјекте који су учествовали у изборној кампањи за изборе одборника Скупштине града Бора, који су одржани 3. априла 2022. године, да сагласно одредби члана 29. Закона о финансирању политичких активности, имају обавезу да Aгенцији поднесу коначни извештај о трошковима изборне кампање у року од 30 дана од дана објављивања укупног извештаја о резултатима избора.

Рок за достављање извештаја о трошковима изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштини града Бора истиче 12. маја 2022. године.

Политички субјекти су дужни да извештај поднесу у електронској и писаној форми, на обрасцу који је прописан Правилником о евиденцијама и извештајима политичког субјекта.

За недостављање коначног извештаја о трошковима изборне кампање прописана је прекршајна одговорност за политичку странку и одговорно лице у политичкој странци или другом политичком субјекту.