Достављање Евиденције поклона јавних функционера

Органи јавне власти 25.02.2022.

одсећамо одговорна лица у органима јавне власти да је 1. март 2022. године, рок до кога су у обавези да Aгенцији доставе евиденције поклона јавних функционера за 2021. годину.

 

Образац евиденције поклона подноси се на интернет презентацији Aгенције приступом ВЕБ ФОРМЕ ОБРAЗAЦA.

После електронске пријаве, попуњавања обрасца и добијања програмски генерисане шифре, органи јавне власти одмах, а најкасније у року од осам дана од дана добијања програмски генерисане шифре, достављају евиденцију у штампаној форми са потписом одговорног лица и печатом органа на адресу Aгенције за спречавање корупције, улица Царице Милице 1, 11000 Београд.

Упутство за подношење образаца у веб форми налази се на линку хттп://www.ацас.рс/упутства-и-смернице/