Посматрачи изборне кампање Aгенције на терену

Избори 25.02.2022.

Aгенција за спречавање корупције обавештава јавност да су посматрачи изборних кампања (теренски посматрачи и координатори), које је ангажовала Aгенција, почели са радом на терену, те Aгенција позива политичке субјекте, надлежне органе и друге учеснике изборног процеса да омогуће посматрачима Aгенције да обављају послове за које су ангажовани.
Теренски посматрачи имају овлашћење да у име Aгенције, до 48 сати пре наступања дана одржавања избора (изборна тишина), несметано прикупљају информације и податке у вези са активностима политичких субјеката у изборној кампањи путем аудио и видео записа, фотографија у електронском формату и прикупљањем примерака изборног материјала.
Координатори имају овлашћење да у име Aгенције, до дана проглашења коначних резултата избора, несметано прикупљају информације и податке у вези са активностима политичких субјеката у изборној кампањи путем аудио и видео записа, фотографија у електронском формату и прикупљањем примерака изборног материјала.