Омогућити несметан рад посматрачима изборне кампање

Избори 01.03.2022.

Поводом вербалних напада на посматраче и ометања њиховог рада Aгенција за спречавање  корупције упозорава политичке субјекте, њихове чланове и активисте да се рад посматрача Aгенције не сме опструирати ни на један начин – физичким контактом, шиканирањем, вређањем, забраном фотографисања, заклањањем таблица возила и забраном приступа просторијама у којима политички субјекти организују своје промотивне активности и да ће сваки такав случај бити пријављен полицији и јавном тужилаштву.

 

Сваком посматрачу изборне кампања Aгенција је издала писано овлашћење и идентификациону картицу, којима доказују да су ангажовани од стране Aгенције за обављање  послова посматрача изборне кампање.

Подсећамо да све активности у вези са посматрањем изборне кампање посматрачи предузимају у име Aгенције, а у складу са повереним овлашћењима.