Обавештење о одржавању треће обуке за лобисте

Лобирање 27.08.2020.

 

 

Директор Aгенције за борбу против корупције Одлуком бр. 014-033-00-0136/20-11 од 26.08.2020. године одредио је одржавање треће обуке за лобисту у периоду од 01. до 02. октобра 2020. године, са почетком у 9 часова.
Обука ће се одржати у просторијама Aгенције за борбу против корупције, Царице Милице 1, Београд.
Подносиоцима захтева за похађање обуке за лобисту Aгенција за борбу против корупције нарочито указује на то да ће се, у складу са Одлуком о проглашењу болести ЦОВИД-19 изазване вирусом СAРС-ЦОВ-2 заразном болешћу („Службени гласник РС, бр. 23/2020,…73/2020) и мерама заштите ради спречавања ширења ЦОВИД-19, обука организовати у мањим групама до највише 10 кандидата.
У случају пријављивања већег броја кандидата, Aгенција ће обуку организовати у више термина и о томе обавестити подносиоце захтева.
Такође, у случају промена епидемиолошких околности, Aгенција оставља могућност одлагања одржавања наведене обуке, у циљу поштовања евентуалних измена мера заштите ради спречавања ширења ЦОВИД-19.

Рок за подношење захтева је до 21.09.2020. године.
Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку хттп://www.ацас.рс/аwф/
Износ накнаде од 44.270 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:
број жиро рачуна 840-31255845-68
прималац: Aгенција за борбу против корупције
сврха: Обука за лобисту

Aгенција за борбу против корупције указује да:

Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем, након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Aгенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.
Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.
Aгенција ће обавестити подносиоце захтева о Програма обуке за лобисту.