Објављивање прелиминарних извештаја о трошковима изборне кампање

Избори 31.03.2022.

Политички субјекти који учествују у изборној кампањи били су дужни да Агенцији доставе прелиминарне извештаје о трошковима изборне кампање до 28. марта 2022. године, односно седам дана пре дана гласања.

Агенција ове извештаје објављује у року од три дана од дана пријема, уколико су формално уредни, односно поднети путем система за електронско извештавање, а потом достављени и у штампаној верзији.

С обзиром на то да се извештаји достављају поштанским путем они у Агенцију пристижу и након поменутог датума. Агенција истиче да након извршене формалне провере, све уредно поднете извештаје објављује на својој интернет презентацији у законом прописаном року.