Обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета у органима јавне власти

Органи јавне власти 10.09.2020.

Директор Aгенције за спречавање корупције је, на основу члана 99. став 1. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19) донео Програм обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета, као и Упутство за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета („Службени гласник РС” бр. 114/20).

Спровођење обуке има за циљ да унапреди професионалне стандарде понашања запослених у органима јавне власти, оснажи етичку културу и превенира настанак коруптивних облика понашања.

Сви органи јавне власти су дужни да спроводе обуку запослених и руководилаца у складу са Програмом и Упутством и да писмено известе Aгенцију о њеном спровођењу.

За све додатне информације у вези са применом наведених докумената можете се обратити Одсеку за едукације, антикорупцијске планове и Стратегију путем имејла: edukacije@acas.rs или телефона: 011/ 41 49 113.