Обавеза подношења извештаја о трошковима референдумске кампање

Референдум 03.03.2022.

Aгенција за спречавање корупције подсећа организаторе референдумске кампање да, сагласно одредби  члана 32. Закона о референдуму и народној иницијативи, имају обавезу да Aгенцији поднесу извештај о трошковима референдумске кампање у року од 30 дана од дана објављивања укупних резултата референдума.

Рок за подношење извештаја о трошковима референдумске кампање је  07.март 2022. године.

Организатори су дужни да извештај  поднесу у  електронској и писаној форми,  на обрасцу која је прописана Правилником о садржини и начину подношења извештаја о трошковима референдумске кампање.

За недостављање извештаја о трошковима референдумске кампање прописана је прекршајна одговорност за организатора референдумске кампање и овлашћено лице.