Обавештење о наредним обукама за лобисте

Лобирање 23.02.2021.

Aгенције за спречавање корупције обавештава заинтересоване да је утврдила план одржавања обука за лобисту у наредном периоду:
– Обука за лобисту одржаће се од 01. до 02. априла 2021. године, са почетком у 9 часова и
– Обука за лобисту одржаће се од 13. до 14. маја 2021. године, са почетком у 9 часова.
Обуке ће се одржати у просторијама Палате Србије, Булевар Михајла Пупина 2, Београд.
Обуке ће се организовати у мањим групама до највише 15 кандидата. уз поштовање свих епидемиолошких мера заштите ради спречавања ширења вируса ЦОВИД-19.

 

Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку хттп://www.ацас.рс/аwф/
Износ накнаде од 44.760 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:
број жиро рачуна 840-31255845-68
прималац: Aгенција за спречавање корупције
сврха: Обука за лобисту

Aгенција за спречавање корупције указује да:

Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем, након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Aгенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.
Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.
Aгенција ће обавестити подносиоце захтева о Програму обуке за лобисту.