Обавештење о одржавању обуке за лобисте

Лобирање 18.03.2021.

 
Директор Aгенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0020/21-11 од 08.03.2021. године одредио је одржавање Друге обуке за лобисту у 2021. години, у периоду од 01. до 02. априла 2021. године.
Обука ће се одржати у просторијама Палате Србије, Булевар Михајла Пупина 2.
Подносиоцима захтева за похађање обуке за лобисту Aгенција за спречавање корупције нарочито указује на то да ће се, у складу са мерама заштите ради спречавања ширења ЦОВИД -19, обука организовати у групама од највише 15 кандидата.
У случају пријављивања већег броја кандидата, Aгенција ће обуку организовати у наредним терминима и о томе обавестити подносиоце.
 
Рок за подношење захтева је до 22.03.2021. године.
 
Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку хттп://www.ацас.рс/аwф/
 
Износ накнаде од 44.760 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:
број жиро рачуна 840-31255845-68
прималац: Aгенција за спречавање корупције
сврха: Обука за лобисту
 
Aгенција за спречавање корупције указује да:
– Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем,
-након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Aгенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.
Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.
Aгенција ће накнадно објавити сатницу Програма обуке за лобисту.