Како побољшати квалитет локалних антикорупцијских планова

Органи јавне власти 28.06.2021.

Aгенција за спречавање корупције је у протеклом периоду анализирала више локалних антикорупцијских планова (ЛAП) које су доставиле јединице локалне самоуправе пре организовања јавне расправе и усвајања ЛAП-а.

Приликом анализе уочено је неколико типова пропуста који су учесталији од осталих, због чега смо их систематизовали у једном документу заједно са објашњењима / препорукама на који начин би требало да буду превазиђени.

Препоруке имају за циљ да помогну члановима радне групе за израду ЛAП-а да што квалитетније израде овај документ.