Spisak institucija po sistemima

Evidencija organa javne vlasti koji imaju preko 30 zaposlenih, i koji su u zakonskoj obavezi da izrade plan integriteta, sačinjena je u skladu sa spiskom institucija koji je dobijen od Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Institucije su podeljenje po sistemima na osnovu srodnosti ostvarivanja nadležnosti.
Postoji mogućnost da Evidencijom nisu obuhvaćeni svi organi javne vlasti koji su u obavezi da donesu plan integriteta.

Podaci iz Evidencije podložni su izmenama i dopunama (datum poslednjeg ažuriranja 01.01.2023. godine). Sugestije povodom dopune ili izmene Evidencije mogu se dostaviti putem elektronske pošte integritet@acas.rs ili telefonom 011/41 49 112.