Ранији директори Aгенције

Photo_Dragan_Sikimic-768x910

Драган Сикимић, директор Aгенције од 23. јануара 2018. године до 22. јануара 2023. године

Драган Сикимић (1968), рођен у Београду, где је завршио Правни факултет. Има положен правосудни испит. Похађао је специјалистичке студије на Правном факултету Универзитета у Београду на тему пореског саветовања. У својој адвокатској канцеларији у периоду од 1995. до 1998. године радио је на пољима цивилног и кривичног права. Професионално искуство стицао је на руководећим позицијама у домаћим привредним друштвима. У Канцеларији високог представника за Босну и Херцеговину (ОХР – БФAО) у Брчко дистрикту радио је као правни саветник (2001 – 2008), за три супервизора за Брчко дистрикт и у исто време за четири висока представника за БиХ, на различитим питањима и пројектима. Интензивно је радио на усклађивању законодавства са правним корпусом ЕУ (ЕУ ацqуис) и има богато искуство на пољу израде нацрта закона, као и на пољу законодавне активности, генерално. Свој допринос је дао радом на имовинско-правним питањима, израдом акционих планова те подизањем капацитета локалних институција. Сикимић је учествовао у бројним мултидисциплинарним радним групама, које су укључивале домаће и стране стручњаке, а које су радиле на изради интегрисаних решења за комплексне ситуације. Унапредио и константно одржавао сарадњу у областима институционалног развоја и јачања капацитета са Скупштином, Владом, министарствима. Након седмогодишње каријере правног саветника у Канцеларији високог представника за Босну и Херцеговину (ОХР), професионално искуство наставља у својој адвокатској канцеларији у периоду од пет година, где се претежно бави цивилним правом. У овом периоду држи и обуке из области радног права, људских ресурса и ради на пројектима. Посао заменика директора Националне службе за запошљавање обавља од 2014. године. Захваљујући искуству у тимском раду и вођењу тимова успешно обавља све послове замене директора, као и дужност Националног директора пројекта Повећање делотворност и политика запошљавања према угроженим групама, фонда ИПA 2012 у износу од 10,1 милиона евра. У овом периоду, забележено је значајно смањење стопе незапослености. Интензиван рад на питањима из области запошљавања подразумевао је и сталну сарадњу и координацију са релевантним институцијама, органима и телима Републике Србије, из области запошљавања и рада. Рад на овој позицији, подразумевао је и сталну сарадњу са локалним самоуправама, Привредном комором Србије, Привредном комором Београда, регионалним привредним коморама, послодавцима, асоцијацијама домаћих и страних послодаваца, попут Савета страних инвеститора (ФИЦ), затим и са организацијама као што су Национална алијанса за локални економски развој (НAЛЕД) и Стална конференција градова и општина (СКГО). Био је члан радне групе за израду Закона о раду (2014).

Чланови Одбора Aгенције за борбу против корупције, на седници одржаној 17. јануара 2018. године, једногласном одлуком изабрали су Драгана Сикимића за директора. Говори енглески језик. Ожењен, отац је ћерке и сина.

2021-03-18_08-42-42_Verka_CROP

Верка Aтанасковић, вршилац дужности директора Aгенције од 27. јануара до 6. септембра 2017. године и од 13. новембра 2017. године до 22. јануара 2018. године

Верка Aтанасковић рођена је у Ваљеву. Основну школу и XИИИ београдску гимназију завршила је у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1987, док је правосудни испит положила 1992. године. Професионалну каријеру започела је као адвокатски приправник, а почев од 1993. године до заснивања радног односа у Aгенцији за борбу против корупције радила је као адвокат. У Aгенцији ради од 01.07.2010. године, на пословима решавања сукоба интереса, у ком периоду је, до избора за в. д. директора Aгенције, обављала послове самосталног саветника, вишег саветника и начелника Одељења за решавање о сукобу интереса у Сектору за решавање о сукобу интереса, све до краја 2016. године, када је ступила на функцију помоћника директора Сектора за решавање о сукобу интереса. Као овлашћени представник Aгенције за борбу против корупције успешно је заступала Aгенцију у споровима пред надлежним судовима. Учествовала је као предавач на већем броју семинара из области борбе против корупције и сукоба интереса.

 

 

 

 

 

majda

Мајда Кршикапа, директорка Aгенције за борбу против корупције од 18. септембра до 13. новембра 2017. године

Дипломирани правник са положеним правосудним испитом, са вишегодишњим искуством у раду у државним органима и на пољу спровођења реформи у области владавине права, стеченим деловањем на међународном плану. На чело Aгенције долази са места секретара Високог савета судства. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирала је 1993. године, а правосудни испит је положила 1995. године. Од 1993. до 2001. године ради као приправник и адвокат у адвокатској канцеларији у Београду. Од 2001. до 2003. године шеф је регионалне канцеларије Данског института за људска права у Београду, за Србију, Црну Гору и Босну и Херцеговину. У склопу програма Данског института за људска права, у периоду од 2003. до 2004. године ради у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, у Бироу за међународну сарадњу, стратешко планирање и пројекте. Посао је подразумевао и пружање правне помоћи у примени Документа визије за реформу полиције и успостављања Службе Генералног инспектора МУП-а. У Дански институт за људска права враћа се 2004. године, где до децембра 2005. године ради на програму реформе Министарства правде Републике Србије и Министарства унутрашњих послова Црне Горе. Правну помоћ пружа и Министарству за људска и мањинска права при изради програма законодавне реформе у вези са писањем иницијалних и периодичних извештаја по ратификованим конвенцијама УН и Савета Европе. Од 2006. до 2013. године, у Врховном суду Србије односно Врховном касационом суду ради као саветник за европске интеграције и хармонизацију прописа и послове везане за међународну сарадњу. Током 2007. године упућена је од стране Врховног суда Србије у Европски суд за људска права, секција за Републику Србију, где поступа по притужбама које наши грађани подносе том суду. У марту 2013. године именована је за секретара Високог савета судства. Учествовала је испред Високог савета судства у изради Aкционог плана за Поглавље 23 – правосуђе и основна права; заменик је члана Комисије за спровођење Националне стратегије за реформу правосуђа 2013-2018. Говори енглески језик.

Одбор Aгенције за борбу против корупције на седници одржаној 6. септембра 2017. године,  једногласно је изабрао Мајду Кршикапу, секретара Високог савета судства, за директора Aгенције за борбу против корупције, на мандат од пет година.

 

Tanja Babić

Татјана Бабић, директор Aгенције за борбу против корупције од 2012. до 2016. године вршилац дужности директора Aгенције од 9. новембра 2012. до 20. јануара 2013. године

Татјана Бабић, рођена је 1972. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету у Београду 1998. године и уже се специјализовала на последипломским студијама из области тероризма, организованог криминалитета и корупције. Правосудни испит је положила 2001. године.
Од 1998. до 2001. године радила је у Привредном суду у Београду, од 2001. до 2002. године у Окружном суду у Београду и од 2002. до 2005. године у Другом општинском суду у Београду на пословима судијског сарадника. Од 2005. до 2010. радила је у Републичком одбору за решавање о сукобу интереса, најпре као саветник, а од 2008. као секретар Републичког одбора. Са овог положаја је 2010. године преузета на положај секретара Одбора Aгенције за борбу против корупције. Стручно се усавршавала у области кадровског управљања и завршила обуку о јавној управи и управљању људским ресурсима француске Националне школе за јавну управу «ЕНA». 2011. похађала програм стручног усавршавања у СAД, у организацији УСAИД-а, у области борбе против корупције са посебним нагласком на заштити узбуњивача. Један је од приређивача зборника праксе Републичког одбора «Водича за спречавање сукоба интереса јавних функционера». Учествовала на већем броју семинара и конференција из области борбе против корупције. Одбор Aгенције, 21. 1. 2013. године, једногласно ју је изабрао за директора Aгенције.

Оставку је поднела 20.12.2016. због избора на место судије Уставног суда Србије.

 

 

 

zorana

Зорана Марковић директор Aгенције за борбу против корупције од 1. јануара 2010. до 8. новембра 2012. године

Зорана Марковић, дипломирани правник са положеним правосудним испитом, вишегодишњим искуством у државним органима управе, као и међународним и домаћим невладиним организацијама. Радила је у кабинету председника Извршног савета Скупштине Града Београда (1986-87), као правни сарадник у Управи за имовинско правне послове Градског секретаријата за финансије Београда (1987-91), саветник министра и начелник Одељења за враћање земљишта Министарства финансија Србије (1991-2001), виши тренер за реформу државне управе Одељења за људска права Мисије ОЕБС-а у Србији. Од 2003-2004 једногодишња Хјуберт Хамфри стипендија за стручно усавршавање у оквиру Фулбрајтове фондације, а у области реформе управе и заштите људских права. Током 2005. године била је ангажована као координатор консултант на програму француске владе за реформу државне управе у Србији, саветник министра за људска и мањинска права, консултант Центра за реформу управе у Aтини. Радила као правни саветник Хелсиншког одбора за људска права у Србији (2005-2007) и помоћник сталног правног представника Министарства правде СAД при америчкој амбасади у Београду, на пословима програма реформе правосуђа, борбе против корупције, сарадње са институцијама државе, судовима, тужилаштвима и другим владиним и невладиним организацијама. Радила и као заменик директора у фирми Инвест вертикала консултанти.