Najčešća pitanja - Plan integriteta

Rok za izradu plana integriteta i donošenje odluke o njegovom usvajanju ističe 31. decembra 2022. godine u skladu sa članom 20. Uputstva za izradu i sprovođenje plana integriteta - prečiščen tekst („Službeni glasnik RS”, br. 145/20, 43/2021, 48/2021, 115/2022 i 119/2022).

Iako za institucije koje imaju 30 i manje zaposlenih nije zakonom propisana obaveza da usvoje i sprovedu plan integriteta, one to mogu da urade. Kako bi se obezbedio pristup aplikaciji za izradu plana integriteta i ažurnost podataka o pravnim licima koja su učestvovala u trećem ciklusu, potrebno je o tome obavestiti Agenciju putem elektronske pošte integritet@acas.rs. Ovakav tip korisnika vodi se kao „primer dobre prakse” (odnosno, kao slučaj koji ide iznad zakonskih standarda) i na njega se ne mogu primeniti odredbe o prekršajnoj odgovornosti.

Ako se menjaju podaci o koordinatoru, redosled koraka za njihovu izmenu u aplikaciji je isti kao i u slučaju da se menja lice koje je određeno za koordinatora: prvo je neophodno ukloniti odluku o određivanju koordinatora koja je postavljena u aplikaciji, zatim se vrši izmena podataka za kontakt i na kraju se odluka o određivanju koordinatora ponovo postavlja u aplikaciju.

Plan integriteta je dokument koji se usvaja svake treće godine. Institucije koje su izradile plan integriteta u drugom ciklusu, u obavezi su da izrade ovaj dokument i u trećem ciklusu, ukoliko su 1. novembra 2021. godine imale 30 i više zaposlenih na neodređeno vreme.

Radna grupa treba da proceni sve oblasti i radne procese koji su navedeni u nacrtu. Potrebno je odgovoriti na sva pitanja koja su navedena u odeljku „Postojeće mere za upravljanjem rizikom od korupcije” i na sledećoj strani na sva „Pitanja za praksu – kontrola primene i efikasnosti postojećih mera”.

Da, zato što nijedan radni proces ne funkcioniše toliko dobro da mu nije potrebno uređenje ili određeno poboljšanje. Tako da u navedenoj situaciji potrebno je dodati najmanje jednu meru poboljšanja (npr. Doneti proceduru za funkcionisanje radnog procesa u okviru FUK-a, edukovati zaposlene, pratiti funkcionisanje radnog procesa putem periodičnog izveštavanja o radu i dr.).

Radna grupa treba da proceni rizike u svim navedenim (zajedničkim i specifičnim) oblastima i radnim procesima, bez obzira na to da li su zaposleni odgovorili na upitnik za datu oblast ili ne.

Upitnik za zaposlene bio je dostupan u prvoj fazi. Od 31. januara 2022 godine ovaj deo aplikacije više nije aktivan. Iako institucija nije zaposlenima omogućila da popune upitnik, to nije prepreka da radna grupa pristupi izradi plana integriteta, zato što popunjavanje upitnika od strane zaposlenih nije bila obavezna aktivnost.

Ukoliko smatrate da mera koja je navedena nije adekvatna za instituciju tada će radna grupa iz padajućeg menija odabrati opciju „Neadekvatna“ i navesti razlog zašto vam ponuđena mera nije odgovarajuća.

Da, zato što nijedan radni proces ne funkcioniše toliko dobro da mu nije potrebno uređenje ili određeno poboljšanje. Tako da u navedenoj situaciji potrebno je da radna grupa dodati najmanje jednu meru poboljšanja koju je sama osmislila.

Ukoliko iz bilo kog razloga institucija ne sprovodi neki proces, postoji opcija da se taj radni proces isključi iz procene štikliranjem kvadratića na kraju rečenice „Institucija ne sprovodi ovaj proces“. Nakon što navede razlog zbog koga institucija ne sprovodi dati proces, ovaj proces postaje neaktivan i ne ulazi u procenu rizika od korupcije.

Odluka o usvajanju plana integriteta može se postaviti u aplikaciju najkasnije do 31. oktobra 2022. godine, tako što se u donjem desnom uglu na početnoj strani u aplikaciji ispod odeljka „Spisak zakačenih dokumenata” klikne na opciju „Dodaj dokument”.

Radna grupa može do 31. oktobra 2022. godine menjati podatke koje je unela u aplikaciju. Ukoliko je postavila Odluku o usvajanju plana integriteta potrebno je odluku ukloniti, izvršiti izmenu podataka i nakon toga postavi novu Odluku o usvajanju plana integriteta.

Koordinator prati da li je radna grupa procenila sve oblasti i radne procese, da ih podseća na rok izrade. Ne postoji smetnja da koordinator, prisustvuje sastancima radne grupe i npr. vodi zapisnik.

Ukoliko se iz nekog razloga član radne grupe promeni, potrebno je doneti Odluku o izmeni člana radne grupe ali se ona ne postavlja se u aplikaciju. Dovoljno je odluku o izmeni člana radne grupe čuvati u dokumentima koji se odnose na izradu i sprovođenje plan integriteta institucije.

Ukoliko je institucija promeni koordinatora, ili sve članove radne grupe, potrebno je postojeću odluku o određivanju koordinatora, odnosno odluku o imenovanju članova radne grupe ukloniti a zatim postaviti u nov dokument koji je potpisao rukovodilac institucije.