Arhiva

27/05/2022

Одржана прва обука за руководиоце институција које израђују план интегритета у III циклусу

Агенција за спречавање корупције одржала је 26. маја 2022. године прву у низу обука за руководиоце институција које су у обавези да израде и спроведу план интегритета у трећем циклусу. Обуку „Директор као покретач изградње институционалног интегритета“ похађало је 18 директора, односно помоћника директора основних школа са територије Града Београда. […]
25/05/2022

Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ „Сл.гласник“, бр. 18/2016 Јавно достављање Члан 78. (1) Јавно достављање врши се: 1) ако ниједан други начин достављања није могућ; 2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће; […]
20/05/2022

Одржан тренинг за новинаре и представнике цивилног сектора

Са жељом унапређења сарадње и професионалних стандарда у извештавању о спречавању корупције у Србији, Агенција за спречавање корупције наставља са одржавањем онлајн тренинга, на којима кроз предавања и дискусију детаљно упућује медије, представнике цивилног друштва, и посредно јавност, у законске надлежности и овлашћења. Други овогодишњи онлајн тренинг био је посвећен […]
19/05/2022

Израђен први Извештај о праћењу спровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

Aгенција за спречавање корупције израдила је први Извештај о праћењу спровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика (у даљем тексту Оперативни план). Ревидираним акционим планом за Поглавље 23, надзор над спровођењем антикорупцијских мера предвиђених Оперативним планом, који је Влада Републике Србије усвојила 30. септембра 2021. године, […]
17/05/2022

Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе Мајданпек и Књажевац

Агенција за спречавање корупције подсећа све политичке субјекте који су учествовали у изборној кампањи за изборе који су одржани 3. априла 2022. године, да сагласно одредби члана 29. Закона о финансирању политичких активности, имају обавезу да Агенцији поднесу коначни извештај о трошковима изборне кампање у року од 30 дана од […]
12/05/2022

Друго овогодишње пленарно заседање Мреже институција за спречавање корупције

Мрежа институција за спречавање корупције (NCPA), на челу са Националном институцијом за транспарентност Грчке, одржала је друго овогодишње пленарно заседање, на којем су учествовали и представници Агенције за спречавање корупције. На заседању је разматрано спровођење годишњег Акционог плана Мреже, као и напредак у следећим областима: 1) организација вебинара на теме […]
12/05/2022

Сарадња Агенције и Економског факултета

Директор Агенције за спречавање корупције Драган Сикимић и деканица Економског факултета Универзитета у Београду проф. др Жаклина Стојановић потписали су Споразум о сарадњи, којим је створена основа за њено проширивање и унапређење. Кроз размену информација и искустава у питањима у вези са науком и праксом у области спречавања корупције, извођење […]
10/05/2022

Oбука за лобисту

Директор Агенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0020/22-11 од  14.04.2022. године одредио је одржавање Друге обуке за лобисту у 2022. години, у периоду од  19. до 20. маја 2022. године. Обука ће се одржати у просторијама Агенције за спречавање корупције, Царице Милице 1, Београд.  Захтев за похађање обуке за лобисту […]
09/05/2022

Програм обуке „Етика и интегритет“ добио статус програма од јавног интереса

Програм обуке „Етика и интегритет“, који организује и спроводи Агенција за спречавање корупције, решењем министра просвете, науке и технолошког развоја добио је статус програма од јавног интереса. Похађањем обуке „Етика и интегритет” запослени у систему образовања и васпитања, имаће прилику да унапреде професионалне стандарде понашања, етичку културу и интегритет, као […]